}

S5

Sommarsläp Öppen släpvagn med vridbara säten, ombyggd med mittgång och grindar

Vagn S5 507

Vagn 507 är det vackra sommarsläpet som är mycket populärt varma sommardagar på Lisebergslinjen. Den har tvärbänkar vars ryggstöd kan vändas, så att man själv kan välja åt vilket håll man vill sitta. På grund av nutida krav på säkerhet har vagnen inte fler än 6 ståplatser. Vagnen kopplas oftast efter vagn M4 43.

Historia
Vagn 507 levererades till Göteborg den 27 februari 1906 av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje (Vabis). Den hade då nummer 174 och ingen mittgång utan konduktören gick på vagnens utsidor när han tog upp avgiften. Efter påbud från yrkesinspektionen byggdes den om 1920 och försågs med mittgång och mittdörr med staket på sidorna. Resultatet blev att sittplatserna minskade till 24 från att ha varit 32 förut. På grund av att motorvagnarna blev fler fick vagnen sitt nuvarande nummer 507 år 1922.

Vagnen gick sedan på sommardagarna fram till 1946 då den togs ur trafik och blev museivagn. Den har sedan försetts med grindar och säkerhetskedja på påstigningssidan på grund av nutida krav på ökad säkerhet. Ringlinien har restaurerat vagnen till ett utseende från ca 1925.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Sommarsläpvagn
Typbeteckning S5
Ursprungligt antal 20 st
Leveransdatum 1906
Utseende(år) 1925
Museivagn från 1946
Längd 7 410 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 2 000 mm
Vikt 3 500 kg
Ant. passagerare(sittande) 24 st
Ant. passagerare(stående) 6 st