}

M4

Motorvagn med inbyggda plattformar En av de första elektriska spårvagnarna från 1902 som har fått inbyggda plattformar

Vagn M4 43

Vagn M4 43 är en av föreningens och Göteborgs äldsta bevarade elektriska spårvagnar och över 100 år gammal. Den har ett utseende från 1915, med inbyggda plattformar. Liksom vagn 15 har den långbänkar och grindar för dörrarna.

Historia
Vagn 43 levererades av ASEA inför elektrifieringen av spårvägen i Göteborg. Den var då av typen M1 men eftersom vagnarna var alldeles för kalla att köra under regn- och vinterväder, beslutade spårvägen att samtliga vagnar skulle förses med plattformskydd och bli av typen M4. Detta skedde från 1908 och vagn 43 fick inbyggda plattformar 1915.

1925 såldes vagnen, tillsammans med nr 26, 30, 33, 38 och 40 av samma typ, till Jönköpings Spårvägar. Här fick den nummer 19 och gick i allmän trafik fram till 1950 då den byggdes om till slip- och plogvagn. Innan dess hade den 1928 fått saxbygel och var då den första vagnen i Jönköping med detta. Så gick den fram till det att Jönköpings Spårvägar lades ner 1958. Hösten 1959 kom den tillbaka till Göteborg och sparades.

1979 påbörjade Ringlinien att åter bygga tillbaka vagnen till Göteborgsutseendet, dock inte samma som M1 15 utan med inbyggda plattformar av typen M4. Arbetet var färdigt 1983 och vagn 43 var tillbaka.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Motorvagn, inbyggda plattformar
Typbeteckning M4
Ursprungligt antal 156 st
Leveransdatum 1902
Utseende(år) 1925
Museivagn från 1983
Längd 8 640 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Vikt 10 500 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp US 341
Motoreffekt 2 * 35 kW
Ant. passagerare(sittande) 20 st
Ant. passagerare(stående) 18 st