"RINGLINIEN" är spårvägssällskapets medlemstidning som belyser material främst med anknytning till spårvägen i Göteborg och lokaltrafiken i västsverige. Den utkommer med 4 nummer per år till alla medlemmar.

Ansvarig utgivare
Dan Aronsson

Redaktionskommitté
Stig Hammarson
Lars Y Svensson
Claes-Göran Waborg

 

Bidrag till tidningen
Vill du bidra med något till tidningen mottages det gärna på följande adress eller e-post.
RINGLINIEN
J Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg
redaktionen@ringlinien.org