Vagn 133 vid Drottningtorget

Vagn 133 vid Drottningtorget

Just nu har vi ett uppehåll i trafiken.
Nästa trafikdag blir den 23 oktober

Planerade kommande trafikdagar

Höst 2021
Oktober Lördag Lördag
23 30
November Lördag Lördag Lördag
6 20 27
December Lördag Lördag Lördag
4 11 18