Förfrågan om abonnemang av spårvagn

För att få prisuppgifter, mer information eller beställa, fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka. Eller skicka förfrågan med e-post på adressen: abonnemang@ringlinien.org.

Var gärna ute i god tid. Den ideella verksamheten behöver tid på sig för att förbereda varje abonnemang, speciellt om det är av större mått. Efterfrågan på egen vagn är stor, och vi förbereder noga varje abonnemang.

Ange beställarens namn eller i förekommande fall namn på företag/organisation

Ange korrekt fakturaadress, eventuell referens eller annan märkning som ska stå på fakturan.