Föreningens historia

Göteborg har haft spårvagnar från 1879. 1902 gick man över till elektrisk drift. Spårvägen har därefter utvecklats under åren till ett av norra Europas största nät.

Tack vare ett intresse från olika människor från olika tidsperioder bevarades några vagnar från den första tiden. Redan inför Göteborgs Spårvägars 50-årsjubileum 1929 hade man låtit återställa en av de äldsta elektriska motorvagnarna med tillkopplad sommarsläpvagn som man visade upp.

Verksamheten med museispårvagnar startade i liten skala 1960 i Vagnhallen Majorna som en fritidssysselsättning för spårvagnsintresserade. Ett antal gamla vagnar ställdes av och entusiaster tog sig an dem. Detta fortgick i 20 års tid på ett särskilt spår i Vagnhallen Majorna.

1979 firade Göteborgs Spårvägar 100-årsjubileum och då, för första gången, kördes veteranspårvagnar i allmän trafik, vilket visade sig bli en stor succé.

Spårvägssällskapet Ringlinien bildades 1981 för att på ideell basis bedriva denna trafik, som sedan dess pågått varje sommar.

Föreningen växte under 80-talet och fler vagnar restaurerades och kunde börja trafikeras. Till följd av ändrade dispositioner i vagnhallarna flyttade Spårvägssällskapet Ringlinien hösten 1989 till den då nerlagda Gårdahallen. Efter en motion i Göteborgs Kommunfullmäktige i slutet på 1995 förordnades Ringlinien till "Främmande inrättning" i Göteborgs Stad och anvisades Gårdahallen som vagnhall för den historiska vagnparken.

Idag är alla gamla vagnar från Göteborgs spårvägshistoria samlade i Gårdahallen. Det går att åka med dem till och från Liseberg varje sommar och vinter under parkens öppettider. Det går också att hyra dem. Föreningen har olika vagnar restaurerade från olika årtionden av Göteborgs spårvägshistoria. De äldsta är från 1902, de yngsta nyligen tagits ur trafik och ser ut som de gjorde under 70-talets Göteborg.

RINGLINIEN eller RINGLINJEN

Föreningen tog sitt namn med gammalstavning av Ringlinien såsom den tillämpades fram till 1906. Ringlinien/Ringlinjen var en spårvagnslinje som gick i en 8:a (två ringar) runt Göteborg. Den var särskilt uppskattad av göteborgarna för här fanns de öppna sommarsläpen som användes för att åka runt och titta på stan. Linjen var vitfärgad och gick mellan Slottsskogen och Lilla Bommen i två riktningar. Den numrerades till 1:an och 2:an och fanns kvar in på 1950-talet.