Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Lisebergslinjen kör lördagar under våren (utom 22 juni)

Göteborgs Spårvägsmuseum öppnar igen i september


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.