Kalendarium

Kalendarium - medlemsaktiviteter

Föreningen har verksamhet på torsdagar var fjärde vecka, dock ej under sommarperioden. Om inget annat anges är platsen föreningslokalen i norra änden av Gårdahallen (klicka här för kommunikationer och karta) och tiden från cirka 19 till 22. Program börjar normalt kl. 19.00. Försäljningen håller öppet från 18.30. Nedan presenteras medlemsaktiviteter för en viss tid framåt. 

Förändringar till följd av Coronavirusrestriktionerna

Världsläget förändras varje dag. Rekommendationerna uppdateras dagligen och stundligen. Det påverkar även SSRs verksamhet eftersom vi behöver ta hänsyn till besökarnas och personalens säkerhet. Följande ändringar gäller just nu:

  • Museet håller stängt tills vidare (åtminstone mars – maj – öppnar preliminärt i september)
  • Programkvällarna för medlemmar ställs in under mars – april
  • Följ hemsidan för hur vi gör med den planerade spårvagnsutflykten
  • Linjetrafiken skjuts upp – preliminärt till 16 maj
  • Eftersom göteborgsvarvet ställts in så blir det inte heller någon extratrafik den dagen

 Läs mer i föreningsinfo från 23 mars här: Föreningsinfo 23 mars 2020

Torsdag 14 maj 2020 kl 19-21 - Utfärden är inställd.
Vi återkommer längre fram om eventuell senare utfärd.