Kalendarium

Kalendarium - medlemsaktiviteter

Föreningen har verksamhet på torsdagar var fjärde vecka, dock ej under sommarperioden. Om inget annat anges är platsen föreningslokalen i norra änden av Gårdahallen (klicka här för kommunikationer och karta) och tiden från cirka 19 till 22. Program börjar normalt kl. 19.00. Försäljningen håller öppet från 18.30. Nedan presenteras medlemsaktiviteter för en viss tid framåt. Föreningsinfo från 31 mars kan du läsa här: Föreningsinfo 31 mars 2019

Torsdag 19 september kl. 19-21 Programkväll i klubblokalen

Spårvägsutvecklingsgruppen inom Ringlinien presenterar sin nya hemsida.Gruppen berättar om hemsidans innehåll och gruppens förslag. De hoppas också på en givande diskussion. Medlemmarna har också möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Torsdag 17 oktober kl. 19-21 Programkväll i klubblokalen

Spårvägen i Berlin och dess grannstäder – Claes-Göran Waborg ger en rapport från ett besök i maj 2019

Kommande programkvällar: 14 november och 12 december.