Kalendarium

Kalendarium - medlemsaktiviteter

Föreningen har verksamhet på torsdagar var fjärde vecka, dock ej under sommarperioden. Om inget annat anges är platsen föreningslokalen i norra änden av Gårdahallen (klicka här för kommunikationer och karta) och tiden från cirka 19 till 22. Program börjar normalt kl. 19.00. Försäljningen håller öppet från 18.30. Nedan presenteras medlemsaktiviteter för en viss tid framåt. Föreningsinfo från 10 november kan du läsa här: Föreningsinfo 10 november 2019

Lördag 29 februari 2020 kl 13 – Årsmöte i Spårvägssällskapet Ringlinien
Sista lördagen i februari håller vi som vanligt årsmöte. Vi återkommer med mera info längre fram.

Torsdag 5 mars 2020 kl 19-21 - Program
”Spårvägar i Algeriet”. Rikard Ågren visar bilder från en resa.