Vi kör dagligen från 6 juli

Se vilka dagar vi kör HÄR. Se aktuell tidtabell HÄR

Mellan cirka 16 och 18 kör Lisebergslinjen en sväng genom Vasastaden, här vagn M5 133 vid Vasaplatsen.

Mellan cirka 16 och 18 kör Lisebergslinjen en sväng genom Vasastaden, här vagn M5 133 vid Vasaplatsen.

Vagn MB01 208 vid Centralstationen, utgångspunkten för Lisebergslinjen.

Vagn MB01 208 vid Centralstationen, utgångspunkten för Lisebergslinjen.

Dom har fallit 

Dom har fallit i målet mot tre män för sexövergrepp mot barn. En av de tre dömda har tidigare varit medlem i föreningen medan de två andra inte har varit det. Vi ser med tacksamhet att rättsväsendet kommit till botten med denna upprörande historia som utspelades redan för många år sedan.

 

Vi är naturligtvis djupt besvikna över att en medlem i vår förening på detta sätt gravt missbrukat sitt förtroende. Förtroende han mött från föreningen och framförallt det förtroende han mött från en yngre medmänniska.

 

Handlingar som skadar eller kränker andra människor accepterar vi inte i vår verksamhet.

 

Vi bedriver i praktiken inte någon ungdomsverksamhet eftersom det finns krav på minimiålder för att kunna delta aktivt i trafiken. Men just därför måste vi vara extra uppmärksamma vid de tillfällen det dyker upp ungdomar och vill hänga med.

 

Vi accepterar inte den vinkling som lokala media har gjort av detta och publicerar föreningens namn för att göra det hela mera intressant. Spårvägssällskapet Ringlinien som sådant är inte föremål för någon brottsutredning. Föreningen har inte ens hörts om upplysningar i den utredning som föregick den aktuella domen. Föreningen hör också till de drabbade, även om det på inget vis kan jämföras med vad en ung människa i det här fallet har drabbats av.

 

Spårvägssällskapet Ringlinien
Dan Aronsson

Vi har en ny utställning i museet: "Kvinnor i trafiken"

Vi har en ny utställning i museet: "Kvinnor i trafiken"