}

S2

Släpvagn med öppna plattformar F.d. M5 198

Vagn S2 248

Ringlinien började i december 2004 planera för att återställa vagnkorgen från f.d. vagn 198 till det utseende den hade vid leveransen 1917, dvs. som släpvagn med öppna plattformar (S2) med nummer 248. Arbetet blev klart i juli 2015. 
M5 198 har ersatts av vagn M5 92 som är ur samma serie.

Historia
Vagn S2 248 byggdes på Spårvägens egen verkstad i oktober 1917. Vagnen byggdes 1931 om till motorvagn med förlängda plattformar och fick nummer 62. När sedan Hägglundsmustangerna kom omnumrerades denna till 198 i april 1956.

Vagn 198 gick sedan länge i trafik fram till december 1964 då den blev en museivagn. Efter en kollision 2003 avställdes vagnen och nu är vagnkorgen återställd till dess utseende vid leveransen, som S2 248.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Släpvagn, öppna plattformar
Typbeteckning S2
Ursprungligt antal 63 st
Leveransdatum 1917
Utseende(år) 1917
Museivagn från 2015
Ant. passagerare(sittande) 20 st