Vagn 133 vid Drottningtorget

Vagn 133 vid Drottningtorget

Nu gör vi uppehåll i trafiken till den 28 oktober

Tidtabell publiceras senare