Vagn 133 vid Drottningtorget

Vagn 133 vid Drottningtorget

Lisebergslinjen gör uppehåll och kör igen den 29 oktober

Trafikdagar 2022

Oktober Lördag
29
November Lördag Lördag Lördag
5 19 26
December Lördag Lördag Lördag
3 10 17