Bli en aktiv medlem

Föreningens huvuduppgift är att bedriva trafik med veteranvagnarna genom Göteborg. För att hålla detta igång krävs det medlemmar som aktivt vill bidra med sin insats. Det behövs såväl förare och konduktörer som tekniker och försäljare. Vill du få en mer meningsfull fritid? Välkommen i de aktivas skara!

Trafiken
I första hand förknippas Ringlinien med personalen ombord på spårvagnarna. Varje år anordnar vi konduktörskurs för alla som är intresserade att tjänstgöra. Det finns även möjligheter att gå vidare och bli förare för vagnarna. Lisebergslinjen går hela sommaren och man träffar alltid nya glada människor och får prata med och hjälpa turister i staden. Är du intresserad kan du höra av dig till Jakob Klöfver (jakob.klofver@ringlinien.org).

 

Tekniken
Vagnarna är gamla och slits för varje trafikdag. Det behövs alltid medlemmar som kan hålla vagnarna i gott skick. Du behöver oftast inte vara expert på vagnarna, du bidrar med din del. Du kan lära dig en hel del om tekniskt kunnande som sträcker sig över ett helt sekel. Tekniska verksamheten har samling på söndagar från cirka klockan 11. Är du intresserad, ta kontakt med Kent Lindahl (kent.lindahl@ringlinien.org / 0705-48 16 21).

 

Museet

Spårvägsmuseet är öppet söndagar kl 11-14 mellan september och maj med undantag för storhelgerna påsk och jul. I biljettpriset ingår, förutom att besöka utställningen på andra våningen, även att få en guidad tur i vagnhallen. Som aktiv i museigruppen förväntas du ta hand om några besökare i taget och visa runt i vagnhallen. Under rundturen i hallen berättar du kortfattat om de olika vagntyperna. Är du intresserad kan du ta kontakt med Ingegerd Theng (ingegerd.theng[AT]ringlinien.

Det finns många fler områden man kan hjälpa till på. Det är ditt intresse som sätter gränserna!

Kontakta någon av följande om du vill medarbeta aktivt:

Teknik János Vörös 0737-18 64 62 teknik@ringlinien.org
Trafik Jakob Klöfver 0709-69 07 23 jakob.klofver@ringlinien.org
Buss Anders Svensson 0707-37 06 33 buss@ringlinien.org
Program     info@ringlinien.org
Försäljning Ulf Nilsson 0705-91 27 80 ulf.nilsson@ringlinien.org
Redaktionen Stig Hammarson 031-84 74 00 redaktionen@ringlinien.org
Hemsidan Lars Y. Svensson 070‪5-60 55 68 lars.y.svensson@ringlinien.org
Museet Ingegerd Theng 0705-57 37 63 museum@ringlinien.org
Eller ta kontakt på programkvällar eller via info@ringlinien.org