Bussar

Bussarna bevarade av Spårvägssällapet Ringlinien är uppdelade i tre kategorier.

Trafikbussar: Omfattar bussar som är restaurerade och kan köras i allmän trafik.

Museibussar: Omfattar bussar som är bibehållna, men som inte kan köras mer än i undantagsfall p.g.a. historiska eller tekniska orsaker.

Avställda bussar: Bussar som är avställda p.g.a. renovering eller i väntan på renovering.​

Namn Nummer Status Typ Beskrivning
Buss B42 nr 58 58 Trafikbuss Enmansbetjänad högertrafikbuss

En av de första högertrafikbussarna i Göteborg

Buss B36 nr 906 906 Trafikbuss Ledbuss

Äldsta ledbussen i samlingen, från GS

Buss nr 944 944 Avställd buss Omställningsbuss

Liten stadsbuss från Ulricehamn

Trådbuss T40 nr 2 2 Museibuss Trådbuss

Den först levererade trådbussen i Göteborg

Buss B33 nr 212 212 Avställd buss Pannkaksbuss

En- alternativt tvåmansbetjänad dieselbuss

Buss GDG nr 291 291 Avställd buss Godsbuss

Högerstyrd buss för både passagerare och gods.

Buss B43 nr 414 414 Avställd buss Normalbuss

En av Scania-Vabis' första helbyggda stadsbussar

Buss B30A nr 108 Avställd buss Bulldoggbuss

En buss som blev vanlig i Göteborg i slutet av 1930-talet.

Buss nr 511 511 Trafikbuss Normalbuss

En Mölndalsbuss från början av 2000-talet.

Buss Transdev nr 4107 4107 Trafikbuss Dubbelledbuss

Göteborgs längsta buss genom tiderna