Buss GDG nr 291

Högerstyrd buss för både passagerare och gods.

Buss GDG nr 291

Buss 291 är en godsbuss och har alltså säten för passagerare men också ett stort 3,5 meters utrymme för gods. Dessa bussar behövdes på mindre landsortslinjer i Dalsland och Värmland där underlaget för att köra med både lastbil och buss på samma sträckning var för dåligt. Fördelen med godsbussen var att man sparade in ett fordon och en förare. Gods- respektive passagerarutrymmet varierade beroende på hur trafiken såg ut på varje linje.

Bussen leverades av Höglunds Karosserie i Säffle i december 1956 till Nordmark-Klarälvens Järnvägars Omnibusstrafik där den fick inventarienummer 90. Den togs sedan över av GDG Biltrafik AB när dessa tog över busstrafiken 1964. Här stationerades den i Bengtsfors, Värmlands bussdistrikt med inventarienummer 291. Det fanns två bussar av denna typ på GDG och 291 är troligtvis den enda bevarade idag.

Efter att ha haft diverse olika ägare kom bussen till Ringlinien under sommaren 2003 och är nu under revision. Den beräknas kunna köras sommaren 2019.

Registreringsnummer JGF277
Märke Volvo / Höglunds Karosserie
Årsmodell 1958
Antal passagerare 21 st