Systerföreningar i Norden

Spårvägssällskapet Ringlinien samarbetar med föreningar i Norden med liknande syfte. Föreningarna har regelbundet konferenser kallade Nordtrikk. Medlemmar i respektive förening åtnjuter samma fördelar som föreningens egna medlemmar gällande t.ex. inträden och resor.

Museispårvägen i Malmköping Fri entré till museet samt fri resa
Djurgårdslinjen i Stockholm Fri resa
Museispårvägen i Malmö Fri resa
Sporveishistorisk Selskap (Skjoldenæsholm) Fri entré till museet
Lokaltrafikkhistorisk Forening (Oslo) Fri entré till museet, Vognhall 5
Bergens Elektiske Sporvei Fri entré till museet
Sporveishistorisk forening (Trondheim) Fri entré till museet