Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer valda på årsmötet 24 februari 2024.

Styrelse:

Ordförande:

Dan Aronsson

dan.aronsson@ringlinien.org

Sekreterare:

Göran Zettermark      

goran.zettermark@ringlinien.org

Kassör:

Gunnar Bengtsson

gunnar.bengtsson@ringlinien.org

Ledamot - Teknik:

Kent Lindahl

kent.lindahl@ringlinien.org

Ledamot - Trafik

Joakim Andersson

joaquim.andersson@ringlinien.org

Ledamot – Publikationer:

Lars Y. Svensson

lars.y.svensson@ringlinien.org

Ledamot - Buss:

Anders Svensson

anders.svensson@ringlinien.org

Suppleant - Teknik:

Jimmy Alfredsson

jimmy.alfredsson@ringlinien.org

Suppleant - Personal och rekrytering:

Jakob Klöfver

jakob.klofver@ringlinien.org

Suppleant - Trafik:

Rickard Wegmann

rickard.wegmann@ringlinien.org

Suppleant - Buss:

Richard Löfwenberg

richard.lofwenberg@ringlinien.org

Suppleant - Teknik:

Peter Odelius

peter.odelius@ringlinien.org

Suppleant - Sociala medier:

Xander Sadri

xander.sadri@ringlinien.org

Trafikchef:

Mimmi Mickelsen

mimmi.mickelsen@ringlinien.org 

Medlemssekreterare:

Dan Aronsson

medlemsservice@ringlinien.org

Historiker:

Stig Hammarson

stig.hammarson@ringlinien.org
Revisorer:

Claes-Göran Waborg

claes-goran.waborg@ringlinien.org

Ulf Trollhagen

ulf.trollhagen@ringlinien.org
Revisorsuppleanter:

Lennart Jideblad

lennart.jideblad@ringlinien.org

Bo Holmström

bo.holmstrom@ringlinien.org

Valberedning (valberedning@ringlinien.org):

Björn Johansson

bjorn.johansson@ringlinien.org

Mats Andersson

mats.andersson@ringlinien.org

David Hederskog (sammankallande)

david.hederskog@ringlinien.org