Gårdahallen

Vagnhallen Gårda är hallen där alla veteranspårvagnar och veteranbussar står. Där finns även vår föreningslokal. Hallen byggdes 1930 som ett komplement till vagnhallen Stampen, vilken kommit till redan vid elektrifieringen 1902. På 80-talet flyttade spårvägen till den nya vagnhallen Rantorget och Stampen revs. Gårdahallen fick vara kvar och 1989 flyttade museivagnarna och Ringliniens verksamhet dit. Efter en motion i Göteborgs Kommunfullmäktige beslöts i slutet på 1995 att byggnaden skall bevaras som vagnhall för den historiska vagnparken. Ringlinien fick vid detta beslut status som "främmande inrättning" och har numera hela verksamheten samlad i hallen. Våren 2011 invigdes Spårvägsmuseet i södra delen av byggnaden.

 

Hitta till Gårdahallen

Film om hallen och verksamheten

Film från Öppen vagnhall i november 2023