Göteborgs spårvagnstyper och beteckningar genom tiderna

Spårvagnarna i Göteborg har först från 1951 haft typbeteckningar. Dessa beteckningar förenklades 1959 till det system som fortfarande är i bruk. För att kunna inordna även äldre och skrotade vagntyper i systemet, systematiserade Industrimuséet år 1963 den äldre vagnparken. De typbeteckningar som används av Ringlinien är markerade med fetstil. Generellt gäller att M står för motorvagn och S står för släpvagn. MB respektive SB står för motorvagn/släpvagn med boggi.

Spårvagnstyperna är sorterade i motorvagnar och släpvagnar efter år vagntypen levererades.

Motorvagnar

Bild 1951 1959 1963 Vagntypsnamn Leverantör Lev. Antal Nummer Bort
M1 49     M1 Motorvagn 1902
Klassisk svensk spårvagn från starten 1902 med öppna plattformar och långbänkar.
ASEA, GMV 1902-1903,
1907
66 st 1-58
104-111
1916
M2 81     M2 Förkylningsvagn
Vagntyp med öppen plattform och öppen vagnkorg och tvärbänkar.
ASEA 1903 17 st 75-91 1916
M3 202     M3 Enkelaxelboggievagn
Den första typen av långedragsvagnar, som var längre än innerstadsvagnarna.
ASEA 1908 3 st 201-203 1930
M4 62     M4 Motorvagn, inbyggda plattformar På 1910-talet lät man bygga in plattformarna med fönster främst på grund av kylan under vintern. ASEA, GMV,
Arlöf
1908-1921 156 st 1-156 1943
M5 121 M11 M20 M5 Motorvagn, förlängda plattformar Den klassiska göteborgsvagnen med långbänkar som under en lång tid trafikerade staden. Nummer 157-176 levererades som M5, resten byggdes från M4 och S2 genom att förlänga och bygga in plattformarna. ASEA, GS 1920-1940 123 st 47-103
(104-109)
112-177
(189-200)
1961
M6 194     M6 Två-rum-och-kök
Två motorvagnar, som byggdes ihop till en primitiv ledvagn med en mellandel.
ASEA, Arlöf 1922-1923,
1931
11 st 190-200 1949
MB01 206 MB01 M21 M7 Stor långedragsvagn
Boggivagn som var betydligt större än den vanliga vagnparken trafikerades under hela sin trafiktid på Långedragslinjen.
ASEA 1922-1928 6 st 204-209 1967
M8 300 M13 M20 M8 Kort-tjock långedragsvagn
Något kortare än den stora, gick först på Långedragslinjen och sist som extravagnar.
ASEA 1923 4 st 300-303 1960
M9 178 M12 M20 M9 Tvärsitsmotorvagn
Spårvägen byggde vissa vagnar med tvärsäten som kunde vändas åt båda körriktningarna.
GS 1927-1930 11 st 178-188 1964
M10 210 MB02   M10 Experimentvagn 210
Den första moderna vagnen, enriktad med fast konduktörsplats. Ett experiment som låg grunden för M22.
ASEA 1937 1 st 210 1957
M22 211 MB03 M22 M11 ASEA-mustang
"Flygande fästningen" Den första serien av moderna vagnar med fast konduktör och ingång bak.
ASEA 1943-1944 15 st 211-225 1967
M23 16 MB04 M23 M12 Hägglundsmustang
"Vampir" Göteborgsmustangerna som överlevde högertrafiken och fick egna typer av släp.
Hägglund 1948-1954 63 st 1-63 1988
M24 60 MB05 M24 M13 Mustang, pedal
5 M23 (3 från Gävle) levererades med pedaler för multipelkörning inför köpet av M25. Byggdes senare om med ratt, som vagnar av typ M23.
Hägglund 1954 5 st 59-63 1958
M25 513 MB06 M25 M14 Multipelvagn
Multipelkopplade motorvagnar med pedaler som beställdes just när andra städer lade ner sina spårvägar.
Hägglund 1958-1962 125 st 501-625 1997
M28 738   M28   Multipelvagn
Pedalvagn från ASEA levererad inför högertrafikomläggningen.
ASEA 1965-1967 70 st 701-770 -
M29 808   M29   Multipelvagn
Den senaste multipelvagntypen av Hägglund.
Hägglund 1969-1972 60 st 801-860 -
M21 200   M21   Ledvagn
Stor ledvagn från ASEA som senare byggts om till att få en låggolvsmellandel (M31).
ASEA/ASJ 1984-1992 80 st 200-279 2002
M30 100   M30   CKD Tatra T7B5
Vagn 100 från Oslo, urspungligen från Tjeckien (ej i allmän trafik).
Tatra 1989 1 st 100 -
M31 333   M31   Ledvagn med låggolvsmellandel
Ledvagnarna byggdes om mellan 98-02 till att få en låggolvsmellandel.
ASEA/GmBH 1998-2002 80 st 300-305
307-380
-
M32 413   M32   Låggolvsvagn, Sirio
Vagntyp från Italien. Låggolv heltigenom.
AnsalodBreda 2004-2012 65 st 401-465 -
M33B 493   M33B   Låggolvsvagn, dubbelriktningsvagn Bombardier/Kiepe 2019-2021 10 st 490-499 -
M33 501   M33   Låggolvsvagn, enkelriktningsvagn Bombardier/Kiepe 2021-2023 30 st 501-530 -

 

Släpvagnar

Bild 1951 1959 1963 Vagntypsnamn Leverantör Lev. år Antal Nummer Bort
S1 101     S1 F.d. täckt hästspårvagn Gullbrandsen 1904 3 st 101-103 (222-224) 1923
S2 124     S2 Täckta släpvagnar Vabis, Arlöv, ASEA, GS, GMV 1902-1918 63 st 104-126 (217-221), 236-255, 266-285 (411-426) 1924-1940
S3 228     S3 Förkylningssläpvagn ASEA 1903 10 st 82-91 (127-132) (225-235) (427-432) 1925
S4 159     S4 F.d. öppen hästspårvagn England, Gullbrandsen 1903 17 st 151-167 1918-1919
S5 172     S5 Sommarsläpvagnar Vabis, GS 1906-1914 20 st 501-520 1943-1946
S6 522 S24   S6 Zeppelinare ASEA 1922-1923 20 st 521-540 1951
S7 257 S21   S7 Lanterninsläp MAN, ASEA 1924-1925 30 st 256-265, 280-299 1954-1955
S8 244 S21   S8 Lanterninsläp, f.d. släpvagnar av typ S2 ASEA 1928-1936 20 st 236-244, 266-270, 274-279 1940-1955
S9 232 S22   S9 Tvärsitssläp ASEA 1930 10 st 226-235 1953
S26 317 S23 S26   Limpesläp ASEA, GS, Hägglund & Söner 1931-1952 70 st 311-380 1967
S3 228 SB25 S27   Hägglundsläp Hägglund & Söner 1948-1954 70 st 401-470 1967-1978