Hitta till oss

Vagnhallen är belägen utefter spårvägsspåren till och från Rantorget (se kartan). Ingången till vagnhallen och Spårvägsmuseet finns på hallens södra sida.
Bästa sättet att ta sig till Gårdahallen är att åka kollektivt. Närmaste spårvagnshållplats är Svingeln (spårvagnslinje 1, 3, 6 & 8). Vid busshållplatsen Svingeln på Friggagatan stannar många busslinjer. Västtrafiks hållplatsinformation för Svingeln.
Från Svingeln går man antingen till Alströmergatan och följer gångvägen mellan Stampens kyrkogård och spåren mot Rantorgshallen över ån eller följer Bältgatan längs skolan, går över ån på gångbron och följer gångbanan längs ån till södra ändan av hallen.
Ett annat alternativ är busslinje 60 till hållplatsen Vagnhallen Gårda. Därifrån följer man Anders Perssonsgatan till korsningen med J Sigfrid Edströms Gata, viker in på den och följer den tills man ser ingången till hallen och museet.
Parkeringsmöjligheter för bil finns i parkeringshuset vid korsningen Anders Personssgatan - J Sigfrid Edströms Gata.