Bli medlem i Spårvägssällskapet Ringlinien

Medlemskapet ger dig, förutom chansen att ta del av den rullande historien:

Du behöver inte bara vara spårvagnsintresserad, vi har så mycket mer i föreningen. Allt från spårvagnar, bussar, böcker, tidningar, internet m.m.

Medlemsavgifter 2023
Enskild medlem 270 kr
Familjemedlemskap 400 kr
Organisation eller företag 800 kr
Portotillägg utanför SVerige   30 kr
Bankgiro, medlemsavgifter: 725-5391

Extra förmåner i Norden som medlem
Ditt medlemskap ger dig också förmåner på andra spårvägsmuseer i Norden. Observera att giltigt medlemskort i Spårvägssällskapet Ringlinien måste kunna uppvisas.

Skicka din medlemsansökan här direkt!
Fyll i uppgifterna nedan och klicka på knappen för att skicka din medlemsansökan till oss.