}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar F.d arbetsvagn 118.

Vagn M5 92

Vagnar med det här utseendet gick i trafik på 50-talet i Göteborg på linje 1 och 2, de sista åren endast som extravagnar. Den har långbänkar och på ena sidan manuella klaverdörrar.

Historia
Vagn 92 byggdes på Spårvägens egen verkstad i december 1917 som släpvagn med öppna plattformar (typ S2) nummer 254. Senare på 30-talet lät man bygga om vagnen till motorvagn och den fick då nummer 92. I början på 50-talet moderniserades vagnen och försågs med klaverdörr vid förarplatsen. Så gick den fram till sommaren 1962 då den byggdes om till arbetsvagn, målades röd och fick nummer 118. Den användes bl.a. som plogvagn under vintern.

Vagnen har länge varit avställd hos Ringlinien i väntan på revision. På grund av att vagn 198 var med om en kollision 2003 påbörjades återställningen av vagn 92 till det utförande den hade under sina sista år som trafikvagn. Den invigdes den 6 maj 2006 på Spårvägssällskapet Ringliniens 25-årsjubileum med en premiärtur runt hallområdet. Under sommaren 2006 hade den premiär på Lisebergslinjen.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1917
Utseende(år) 1953
Museivagn från 1984
Längd 10 280 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 2 600 mm
Vikt 12 500 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp LJ 32
Motoreffekt 2 * 47 kW
Ant. passagerare(sittande) 20 st
Ant. passagerare(stående) 38 st