}

S26

Limpsläp Lättviktssläpvagn med fast konduktörsplats

Vagn S26 371

Limpesläp 371, byggd på Spårvägens egen verkstad 1952 som limpa med fast konduktörsplats. Byggdes om efter högertrafikomläggningen till luftledningsinspektionsvagn 108 och stod sedan avställd till 2005 då påbörjandet att återställa vagnen till sitt utseende i trafik startade. Detta blev klar februari 2009.

Vagnen har tryckluftsdörrar och en fast konduktörsplats vid bakdörren. Limpor av denna typ gick i trafik på 50-talet i Göteborg som enriktningsvagnar med dörrar på vänster sida. Ringlinien har restaurerat vagnen så att den är spegelvänd istället, med dörrar på höger sida för att praktiskt kunna använda vagnen i trafik idag. Den är möjlig att koppla både till mustanger och äldre vagnar samt mellan vagnarna 208 och 336 i ett trevagnståg.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Limpesläp
Typbeteckning S23F / S26 / S10
Ursprungligt antal 70 st
Leveransdatum 1952
Utseende(år) 1952
Museivagn från 1980-talet