}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar Såldes till USA 1960, åter till Göteborg 2010

Vagn 71 är ytterligare en av Göteborgs klassiska innerstadsvagnar som var en väldigt vanlig vagntyp från 1920 fram till slutet av 50-talet. Den har extra långa plattformar som är inbyggda. Insidan består av långbänkar där man sitter mittemot varandra med fönstren i nacken.

Historia
Under 1912 kom sex vagnar av typen M4 från ASEA. De hade korta inbyggda plattformar men de blev förlängda 1927 för att få ytterligarel 20 ståplatser för passagerare. 1960 såldes vagnen till USA, men kom tillbaka till Ringlinien i augusti 2010.

Vagnstatus Avställd vagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1912
Museivagn från 2010
Längd 10 280 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 2 600 mm
Vikt 12 500 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp LJ 32
Motoreffekt 2 * 47 kW
Ant. passagerare(sittande) 20 st
Ant. passagerare(stående) 38 st