}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar Klassisk göteborgsvagn med förlängda plattformar och långbänkar.

Vagn M5 133

Vagn 133 är en av Göteborgs klassiska innerstadsvagnar som var en väldigt vanlig vagntyp från 1920 fram till slutet av 50-talet. Den har extra långa plattformar som är inbyggda. Insidan består av långbänkar där man sitter mittemot varandra med fönstren i nacken.

Historia
På hösten 1920 kom ett antal vagnar från ASEA av typen M4 med inbyggda plattformar. För att förbättra kapaciteten på vagnarna beslöt spårvägen att förlänga plattformarna på samtliga vagnar. Detta skulle innebära att plattformarna totalt skulle få upp till 20 fler ståplatser för passagerare. 133 byggdes om på sommaren 1925 och gick sedan i trafik fram till september 1962 då den byggdes om till skrapvagn och målades röd. Den fick då nummer 113 och användes för snöskrapning fram till början av 80-talet. 

När Ringlinien sedan tog över vagnen påbörjade en återställning av vagnen till dess utseende 1925. Projektet pågick mellan 1984 till 1985 och vagnen har därefter använts flitigt på Lisebergslinjen och abonnemang.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1920
Utseende(år) 1925
Museivagn från 1985
Längd 10 280 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 2 600 mm
Vikt 12 500 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp LJ 32
Motoreffekt 2 * 47 kW
Ant. passagerare(sittande) 20 st
Ant. passagerare(stående) 38 st