}

M30

Konferensvagn

Vagn M30 100

Prototypvagn byggd av Tatra för f.d. Sovjetunionen. Inköptes av Oslo Sporveier och ombyggd till party- och representationsvagn. Uthyrd till GS från 1999 där den underhålls och bemannas av Ringlinien.

Historia
Vagn M30 100 byggdes år 1988 av CKD Tatra i Prag i dåvarande Tjeckoslovakien. Den var en av två prototypvagnar utvecklade ur vagntyperna T5 och T6 för användning i dåvarande Sovjetunionen. Vagnarna fick typbeteckningen T7B5 och numrerades till 0024 och 0025.

1991 hyrde Oslo Sporveier vagn 0025 i 18 månader, men förblev i Oslo efter hyrtidens utgång. Därmed blev det den första Tatra-vagnen i ett västeuropeiskt land. I Oslo fick vagnen beteckningen SM91 200. Mindre lyckad som unik vagn i den ordinarie trafiken byggdes vagnen om 1995 till partyvagn med nummer 321. Så rullade den i Oslo till 1997. Till Göteborg kom vagnen 1998 för att användas som restaurang- och representationsvagn. Ringlinien fick bemanna vagnen och har haft den sen dess.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp CKD Tatra T7B5
Typbeteckning M30
Ursprungligt antal 1 st till Oslo Sporveier
Leveransdatum 1988
Utseende(år) 1995
Museivagn från 1998
Längd 15 300 mm
Bredd 2 500 mm
Boggiecentrumavst. 7 500 mm
Axelavstånd, boggi 1 900 mm
Vikt 19 800 mm
Motorer, antal 4 st
Motoreffekt 4 * 50 kW
Ant. passagerare(sittande) 32 st
Ant. passagerare(stående) 0 st