}

M25

Motorvagn av typ M25. Ombyggd till enmansbetjänad högertrafikvagn. A-baneutförande för trafik Angeredsbanan

Vagn M25 621

Vagnar av denna typ kom på slutet av 50-talet till Göteborg och togs ut ur trafik så sent som 1994. Vagn 621 har återställts till sitt utförande när den var färdig för Angeredsbanan. Den kan multipelkopplas med alla typer av pedalvagnar d.v.s. även de vagnar som idag är i normal trafik i Göteborg. Vagnen är i bra skick och kan köra på samtliga sträckor i Göteborg idag inklusive Angeredsbanan.

Historia
Vagn 621 levererades från Hägglunds i Örnsköldsvik våren 1962. Den hade då dörrarna på vänster sida och en fast konduktörsplats precis innanför framdörren. Inför högertrafikomläggningen skulle vagnarna byggas om, men för att bibehålla så hög kapacitet som möjlighet lät man redan ombyggda högervagnar gå baklänges under vänstertrafiken. När det sedan blev högertrafik lät man vänstervagnarna som ännu inte byggts om kopplas baklänges.

1969 byggdes vagnen om och åkte således baklänges som vänstervagn de två första åren efter omläggningen. Efter ombyggnaden togs konduktörsplatsen bort och en dörr för utgång sattes in längst bak. Vagnen reviderades sedan för att gå i trafik på den nya snabbspårvägsbanan till Angered 1969. Denna bana krävde speciella vagnar och några byggdes därför till detta. 621 gick sedan i reguljär trafik fram till 1991 då den överläts åt Räddningstjänsten i Göteborg. 

Ringlinien tog över vagnen i maj 1995 och reviderade den och återställde den till det utseende den hade 1979 som nymålad högervagn på Angeredsbanan.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Multipelvagn
Typbeteckning M25
Ursprungligt antal 125 st
Leveransdatum 1962
Utseende(år) 1967
Ombyggt t. högertrafik 1969
Museivagn från 1995
Längd 14 160 mm
Bredd 2 650 mm
Boggiecentrumavst. 7 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 680 mm
Vikt 18 300 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp MBL 10
Motoreffekt 4 * 50 kW
Ant. passagerare(sittande) 38 st
Ant. passagerare(stående) 78 st