}

Hästspårvagn

Öppen hästspårvagn En av de öppna hästspårvagnarna, troligtvis från 1880-talet. Återställd från släpvagn typ S4, breddade axlar. Deposition från Stadsmuseet.

Hästspårvagnen

Hästspårvagnen är den enda vagnen som finns kvar från tiden före elektrifieringen 1902. Det är en disposition från Stadsmuseet och får varken beträdas eller köras med. Den var senast ute på stan under Göteborgs Spårvägars 125-årsjubileum september 2004.

Historia
Vagnen är troligtvis en av de öppna hästspårvagnarna som kom på 1880-talet till Göteborg, sannolikt byggd i England. Hästspårvägen var smalspårig (1 000 mm) så när elektrifiering genomfördes och man beslutade att ha normalspårvidd (1 435 mm), breddades axlarna på de gamla öppna hästspårvagnarna och kördes som släpvagnar med nummer 151 - 167 från 1903.

Troligtvis är dagens bevarade vagn f.d. S4 nr 156. Vagnarna försvann från trafiken 1918 - 1919 på grund av att de skulle bli tvungna att förses med mittgång för konduktören, något man inte ansåg det var värt att göra. Tio år senare, 1929, då Spårvägens 50-årsjubileum skulle firas lät man återställa dagens vagn till hästspårvagnsutseende (dock med bibehållen normalspårvidd) och kopplade den bakom nyligen återställda M1 15. Vagnen fick då sin bruna färg och numret 22, men om detta hade någon verklighetsanknytning vet vi inte. 

Spårvagnen stod sedan i Saltholmens vagnhall i 30 år innan den togs över av Industrimuseet hösten 1959. Vid Spårvägens 100-årsjubileum 1979 var hästspårvagnen ute på gatorna och visades upp igen. I samband med en renovering på 1980-talet togs vagnsnumret bort. Spårvagnen var därefter senast ute på Spårvägens 125-årsjubileum 2004.

Vagnstatus Museivagn
Vagntyp Öppen hästspårvagn
Ursprungligt antal 17 st
Leveransdatum Troligtvis 1880-talet
Utseende(år) 1902
Museivagn från 1929
Längd 4 600 mm
Bredd 1 840 mm