Trådbuss T40 nr 2

Den först levererade trådbussen i Göteborg

Den 2 oktober 1940 öppnades den första trådbusslinjen i Sverige. Det var linje M i Göteborg som alltså blev första staden i landet med denna typ av transportmedel. Trafiken pågick fram till november 1964.

I Spårvägssällskapet Ringliniens samling finns en buss från den tiden, nämligen nummer 2, som trots sin 2:a faktiskt var första bussen levererad till Göteborg. Bussen byggdes på Lindholmens verkstad i samarbete med ASEA i Västerås, som stod bakom det elektriska. Hos Göteborgs Spårvägar fick busstypen littera T40, som totalt 10 bussar blev betecknade med.

T40 2 är i behov av revision varför bussen tills vidare är avställd som museifordon. Trådbussen behöver också en särskild typ av kontaktledning som inte längre finns i Göteborg. 

Trådbussepoken i Sverige startade på nytt i Landskrona år 2003.

Registreringsnummer O4824
Märke ASEA / Lindholmen
Årsmodell 1940
Modell T40