Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Göteborgs Spårvägsmuseum är öppet söndagar utom 31 mars (Påskdagen)

Göteborgs Trafikalmanacka 2024 och mycket annat finns på museet


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.