Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!


Spårvägsmuseet är öppet och Göteborgs Trafikalmanacka 2022 finns att köpa där


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.