}

S27

Mustangsläp av typ S27 Enriktningssläpvagn med fast konduktörsplats, ombyggd till högertrafik

Vagn S27 423

Vagn 423 är en släpvagn för mustangerna (M23) och kan kopplas bakom M23 vagn 15 och 61. Den har fast konduktörsplats och ingång längst fram. Avstigning sker i mitten eller längst bak. Invändigt har den stoppade skinnsäten i färdriktningen. Vagntypen var väldigt vanlig på 50-, 60- och 70-talet i Göteborg.

Historia
Vagn 423 levererades 1950 från Hägglunds & Söner i Örnsköldsvik. Denna vagntyp kopplades i första hand till mustangerna av typ M23 men förekom även på M22. Vagnen hade fast konduktörsplats längst bak, där också ingången var. När högertrafikomläggningen skulle genomföras var det för kostsamt att byta plats på dörrarna på släpen. Istället vände man dem och körde dem baklänges. Konduktörsplatsen och ingången hamnade nu längst fram istället. Samtidigt vände man alla sätena i vagnen.

Vagn 423 gick fram till 1978 då den blev museivagn. Många andra mustangsläpvagnar såldes bland annat till Oslo. Av dessa finns en kvar i Gårdahallen idag, f.d. S27 448.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Mustangsläpvagn
Typbeteckning SB25 / S27
Ursprungligt antal 70 st
Leveransdatum 1950
Utseende(år) 1967
Ombyggt t. högertrafik 1967
Museivagn från 1978
Längd 13 100 mm
Bredd 2 500 mm
Boggiecentrumavst. 6 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Vikt 12 000 kg
Ant. passagerare(sittande) 38 st
Ant. passagerare(stående) 67 st