}

MB01

Stora Långedragsvagnen Restaurerad till dess utseende vid leveransen.

Vagn MB01 208

Långedragsvagnen är föreningens största vagn och har hela 48 sittplatser. Den är bredare och längre än andra vagntyper och har tvärbänkar där man sitter mittemot varandra. Det finns även möjligheter att sätta in bord mellan platserna. 

Historia
Vagn 208 levererades tillsammans med 209 den 10 april 1928. Tidigare, 1922, hade vagn 204-207 levererats, lagom till Göteborgs jubileumsutställning. Vagnarna var boggivagnar och betydligt bredare än den övriga vagnparken. De sattes på trafik på Långedragslinjen, linje 9, mellan Järntorget och Saltholmen har därefter gått där alla deras trafikdagar. Sträckan efter Stadsgränsen (idag Kungssten) var nämligen järnvägsklassad och därför måste vagnarna som trafikerade den uppfylla vissa standarder. Bland dessa kriterier var luftbroms och en luftvissla.

När moderna vagnar började trafikera innerstaden med fast konduktörsplats beslutade Spårvägen att bygga om Långedragsvagnarna till enkelriktade med ingång bak på samma sätt. Vagn 208 byggdes om i januari 1951. Därefter hade vagnen tryckluftreglerade dörrar och träsätena ersattes av skinnsäten åt en riktning. På bakre plattformen installerades en fast konduktörsplats.

För släpvagnar användes oavbrutet zeppelinare (typ S6) som kopplades dubbla utefter vagnen. Efter ombyggnaden slopades dock dessa och ersattes med enkla limpesläpvagnar (typ S26).

1961 togs vagnarna ur ordinarie trafik och skulle egentligen skrotas om inte ett beslut om högertrafik höll på att fattas. När beslutet kom 1963 sattes alltså 208 i trafik igen och kom att trafikera Långedragslinjen fram till 2 september 1967, dagen innan dagen-H. Eftersom vagnarna var enkelriktade och dörrar på fel sida kunde de inte trafikera staden.

Spårvägen gick dock tillmötes i januari 1967 att 208 tillsammans med M22 211 skulle bevaras som musievagnar. 208 var sedan med på olika arrangemang, bland annat Spårvägens 100-årsjubiluem 1979. Den var dock i stort behov av revision och Ringlinien beslutade att ställa av vagnen i september 1984.1987 undersökts vagnens skick och 1988 beslutades att den största vagnrevisionen hittills skulle påbörjas: återställa vagnen till sitt forna utseende. Det var inte mycket som återstod från 1928 men ritningar fanns kvar och material kunde tillverkas. 

Den 9 juni 1992 var äntligen, efter 5 år, 208 åter färdig och kunde sättas i trafik på abonnemang och Lisebergslinjen. Vagnen har sedan efter detta kompletterats med skenbroms på grund av nutida krav på säkerhet.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Stor Långedragsvagn
Typbeteckning MB01 / M21 / M7
Ursprungligt antal 6 st
Leveransdatum 1928
Utseende(år) 1950
Museivagn från 1967
Längd 13 900 mm
Bredd 2 650 mm
Boggiecentrumavst. 5 200 mm
Axelavstånd, boggi 1 600 mm
Hjuldiameter 870 mm
Vikt 24 300 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp US 341
Motoreffekt 4 * 35 kW
Ant. passagerare(sittande) 48 st
Ant. passagerare(stående) 38 st