}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar Klassisk göteborgsvagn med förlängda plattformar och långbänkar.

Vagn M2 129

Vagn 129 är en av Göteborgs klassiska innerstadsvagnar som var en väldigt vanlig vagntyp från 1920 fram till slutet av 50-talet. Den har extra långa plattformar som är inbyggda. Insidan består av långbänkar där man sitter mittemot varandra med fönstren i nacken.

Historia
På hösten 1920 kom ett antal vagnar från ASEA av typen M4 med inbyggda plattformar. För att förbättra kapaciteten på vagnarna beslöt spårvägen att förlänga plattformarna på samtliga vagnar. Detta skulle innebära att plattformarna totalt skulle få upp till 20 fler ståplatser för passagerare. 129 byggdes om på sommaren 1925 och gick sedan i trafik fram till september 1960 då den blev museivagn.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1920
Utseende(år) 1960
Museivagn från 1960
Längd 10 280 mm
Bredd 2 000 m
Axelavstånd, boggi 2 600 m
Vikt 12 500 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp LJ 32
Motoreffekt 2 * 47 kW
Ant. passagerare(sittande) 20 st
Ant. passagerare(stående) 38 st