}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar, fd motorvagn 120

Vagn M5 120

Arbetsvagn 120, levererad av ASEA 1920 som motorvagn 120. Blev arbetsvagn 1964. Vagnen fungerar som förrådsvagn i Gårdahallen. Den är avställd tills vidare.

Vagnstatus Avställd vagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1920
Utseende(år) 1969