}

M5 - Snöplog

Motorvagn med förlängda plattformar ombyggd till snöplog F.d. motorvagn 67

Arbetsvagn 117 - fd M5 67

Arbetsvagn 117, levererad av ASEA 1918. Var i trafik som M5 67 innan den byggdes om till arbetsvagn och gick som snöplog många år. Vagnen är avställd tills vidare.

Vagnstatus Avställd vagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1918
Utseende(år) 1965
Museivagn från 1980-talet
Ant. passagerare(sittande) 0 st
Ant. passagerare(stående) 0 st