}

M5

Motorvagn med förlängda plattformar F.d. motorvagn 147

Vagn M5 115

Arbetsvagn 115, levererad av ASEA 1918. Var i trafik som M5 147 innan den byggdes om till arbetsvagn. Vagnen är avställd tills vidare.

 

Vagnstatus Avställd vagn
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leveransdatum 1918
Utseende(år) 1968
Museivagn från 1980-talet