}

M25

Motorvagn av typ M25 Bevarad i vänstertrafikutförande

Vagn M25 582

Vagnar av denna typ kom på slutet av 50-talet till Göteborg och togs ut ur trafik så sent som 1994. Vagn 582 har återställts till sitt utförande den hade då den var färdig för Angeredsbanan. Eftersom vagnen aldrig byggdes om till högertrafik är den inte vanlig i trafiken. Det kan dock kopplas baklänges till 621 och således få dörrarna höger sida i färdriktningen.

Historia
Vagn 582 levererades från AB Hägglund & Söner i Örnsköldsvik april 1961. Den hade då dörrarna på vänster sida och en fast konduktörsplats precis innanför framdörren. Inför högertrafikomläggningen fick vagnarna i serien 579 - 593 behålla sina dörrar på vänster sida. Istället byggdes de om för Angeredsbanan under 1968. De första åren på Angeredsbanan, som då saknade vändslingor, gick 582 baklänges i ena riktning och framlänges åt andra. Den var då hela tiden stationerad på Polhemsplatsen.

När Angeredsbanan inkorporerades med resten av spårvägsnätet fick vänstervagnarna fortsätta gå baklänges genom staden. Det var sedan när M21 kom på 80-talet som vänstervagnarna allt mer sällan användes. Utrangerad blev den 1991 och togs sedan över av Ringlinien 1994. 

Sedan dess har den varit uthyrd till Oslo som SM91 264 och kom åter till Göteborg sommaren 1999.

Sedan 2009 är vagnen färdigställd för trafik.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Multipelvagn
Typbeteckning MB06 / M25
Ursprungligt antal 125 st
Leveransdatum 1961
Utseende(år) 1969
Museivagn från 1991
Längd 14 160 mm
Bredd 2 650 mm
Boggiecentrumavst. 7 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 680 mm
Vikt 18 200 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp MBL 10
Motoreffekt 4 * 50 kW
Ant. passagerare(sittande) 43 st
Ant. passagerare(stående) 73 st