}

M23

Mustang av typ M23 En av mustangerna som köptes från Gävle, ombyggd till högertrafik.

Vagn M23 63

Vagn 63 är en av de tre ursprungliga Gävlevagnarna som kom till Göteborg och byggdes om till mustanger av typen M23.

Historia
Vagn 63 levereradestill Gefle Stads Spårvägar (Gävle) 1953 av Hägglund tillsammans med ytterligare 2 vagnar. Den hade då nummer 24 och var enmansbetjänad tvåriktningsvagn med dörrar på båda sidor.

De tre vagnarna (22, 23, 24) var lika övriga mustanger från andra svenska städer men skilde sig åt för att de hade en förarplats i var vagnsända, något som gjorde dem unika i den svenska spårvagnsutvecklingen. De sattes i trafik på Bomhuslinjen, en enkelspårig förortslinje som var som längst upp till 7,4 km. 

Den 25 april 1955 bestämdes dock att spårvägen helt skulle läggas ned i Gävle. Eftersom dessa tre vagnar fortfarande var så moderna, såldes de till Göteborg 1956. Väl framme byggdes de om till enriktningsvagnar med pedaler. Tillsammans med två göteborgsmustanger, 59 & 60 testades de för multipelkörning inför köpet av M25. Vagn 24 blev M24 63 i Göteborg (22 & 23 blev 61 & 62), men efter bara ett år byggdes vagnen om, tillsammans med övriga vagnar, till rattmanövrerade mustanger av typ M23.

Två av vagnarna från Gävle, 63 och 61 finns kvar hos Ringlinien och går i veterantrafik.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Mustang "Vampir"
Typbeteckning MB04 / M23
Ursprungligt antal 63 st
Leveransdatum 1953 (till Gävle, till Gbg 1956)
Utseende(år) 1967
Ombyggt t. högertrafik 1966
Längd 13 700 m
Bredd 2 500 mm
Boggiecentrumavst. 5 900 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 680 mm
Vikt 16 500 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp MBL 10
Motoreffekt 4 * 50 kW
Ant. passagerare(sittande) 31 st
Ant. passagerare(stående) 74 st