}

M1

Motorvagn med öppna plattformar En av de första spårvagnarna från elektrifieringen 1902

Vagn M1 15

Vagn M1 15 är föreningens och Göteborgs äldsta bevarade elektriska spårvagn och över 100 år gammal. Den har ett utseende från 1902 - 1906 och är alltså en av de första vagnarna från elektrifieringen. Både bakre och främre plattformarna är öppna vilket gör att den endast trafikeras på varma dagar. Invändigt har den gardiner och vackra taklampor. Passagerarna sitter på långbänkar på sidorna.

Historia

Vagn 15 var en av de vagnar som Göteborgs Spårvägar beställde av ASEA inför anläggandet av den elektriska spårvägen i Göteborg. 1914 byggdes, liksom övriga vagnar, den om till typ M4 och fick plattformsskydd för förare och konduktörer.

Så gick vagnen fram till den 15 februari 1921, då den degraderades till släpvagn. Varken motorer eller bygel togs dock bort utan vagnen kördes helt enkelt som släp med motor och nedfälld bygel. Vagnen gick sedan i trafik ända fram till den 17 april 1929, då Spårvägens 50-årsjubileum skulle firas. Man bestämde då att bevara vagnen som museivagn och återställa den till sitt ursprungliga utseende från 1902. Detta var färdigt 17 september samma år och vagnen kopplades tillsammans med hästspårvagnen och visades upp i Göteborg. Den blev alltså Göteborgs första museivagn.

Vagnen var sedan länge placerad i Saltholmens vagnhall under årtionden. Det var inte förrän till 100-årsjubileet som vagnen fick komma ut på stan igen.

Ringlinien har sedan rustat upp vagnen, bland annat har bromsarna förbättrats, på grund av nutida krav på tillförlitlighet och säkerhet.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Motorvagn 1902
Typbeteckning M1
Ursprungligt antal 66 st
Leveransdatum 1902
Utseende(år) 1902
Museivagn från 1929
Längd 8 080 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Vikt 9 300 kg
Motorer, antal 2 st
Motortyp U 158
Motoreffekt 2 * 30 kW
Ant. passagerare(sittande) 20
Ant. passagerare(stående) 18