Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Lisebergslinjen kör tisdag-lördag från 9 juli

Göteborgs Spårvägsmuseum öppnar igen i september


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.