}

M23

Mustang av typ M23 En av Hägglundsmustangerna, ombyggd till högertrafik.

Vagn M23 15

Vagn 15 är en av Hägglundsmustangerna med ratt som levererades under 1948-49 till Göteborg. Den har fast konduktörsplats bak och tryckluftmanövrerade dörrar med påstigning bak och avstigning fram och i mitten. Ursprungligen hade den dörrar på vänster sida men byggdes om inför högertrafikomläggningen 1967. Det var en mycket vanlig vagntyp på 50- och 60-talet i Göteborg och kördes oftast ihopkopplade med släpvagnar av typ S27 (se vagn 423). 

Historia
Hägglundsmustangerna kom till Göteborg 1948 och var det tredje steget i förnyelsen av Göteborgs Spårvägars vagnpark. Det var en förbättring av vagntyp M22, som ursprungligen härstammade från experimentvagn 210. Vagn 15 tillhörde den första leveransen från Hägglunds i Örnsköldsvik mellan 1948-49. De var redan från början utrustade med mittdörr och hade linjenumret under förarens fönster på samma sätt som ASEA-vagnarna M22. Senare byggdes de dock om till att få linjenumret överst och destinationsfilm även på sidan vid konduktörsplatsen.

När högertrafikomläggningen skulle genomföras beslutades att Hägglundsmustangerna skulle byggas om. Släpvagnarna S27 beslöt man istället låta köras "baklänges" och vända på sätena. Konsekvensen var att motorvagnarna fortsatte att ha påstigning bak medan släpvagnarna fick påstigning fram. På ett mustangsätt blev det således påstigning i mitten av vagnsättet. 

Vagnarna skrotades sedan efterhand och såldes till både Oslo och Stockholm. Vagn 15 togs dock över av Ringlinien och används idag flitigt på Lisebergslinjen och i abonnemang.

Vagnstatus Trafikvagn
Vagntyp Mustang "Vampir"
Typbeteckning MB04 / M23
Ursprungligt antal 63 st
Leveransdatum 1949
Utseende(år) 1967
Ombyggt t. högertrafik 1967
Museivagn från 1977
Längd 13 080 mm
Bredd 2 500 mm
Boggiecentrumavst. 5 900 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 660 mm
Vikt 16 000 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp MBL 15
Motoreffekt 4 * 50 kW
Ant. passagerare(sittande) 31 st
Ant. passagerare(stående) 74 st