Kalendarium

Kalendarium - medlemsaktiviteter

Föreningen har verksamhet på torsdagar var fjärde vecka, dock ej under sommarperioden. Om inget annat anges är platsen föreningslokalen i norra änden av Gårdahallen (klicka här för kommunikationer och karta) och tiden från cirka 19 till 22. Program börjar normalt kl. 19.00. Försäljningen håller öppet från 18.30. Nedan presenteras medlemsaktiviteter för en viss tid framåt. Föreningsinfo från 12 februari kan du läsa här: Föreningsinfo 12 februari 2019

Torsdag 11 april 2019 kl 19-21 – Några Moderna spårvägssystem i Nordamerika - Björn Stråhle berättar och visar bilder

Även i bilismens förlovade land kan man se hur spårburen trafik nu återtar gatubilden i många städer. Precis som i Europa så har spårväg blivit ett verktyg i rehabiliteringen av nedslitna citykärnor. Björn Stråhle som ofta och gärna reser till denna världsdel ger några exempel från ”over there”.

Lördag 27 april 2019 - Lisebergslinjen startar

Sedan blir det trafik varje lördag fram till midsommar. (Ingen trafik på midsommardagen.)
Som medlem har du fri resa i mån av plats, mot uppvisande av medlemskortet.

Torsdag 23 maj 2019 – Säsongsavslutning - spårvagnsutfärd.

Samling kl. 18:45 för sedvanlig utfärd med spårvagn. Vi kör en tur till någon intressant del av staden där det händer saker i år.