Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 
Spårvägssällskapet Ringlinien      Faktasidorna

Här presenteras lite allmän historieinformation med anknytning till spårvägen i Göteborg. Informationen är hämtad från redan publicerat material i medlemstidningen RINGLINIEN. Fler artiklar kommer att tillkomma efter hand.

Spårvagnstyper i Göteborg genom tiderna

Information med bilder på samtliga spårvagnstyper som trafikerats i Göteborg från elektrifieringen 1902 fram till idag med undantag från arbetsfordon etc. Mer information kommer att fyllas på efter hand.
Motorvagn 1902, vagntyp M1

Information om de första motorvagnarna som levererades till Göteborg 1902, fanns i Göteborg 1902-1916.
Två-rum-och-kök, vagntyp M6

Information om vagntypen Två-rum-och-kök, två vagnar som byggdes ihop till en primitiv ledvagn, fanns i Göteborg 1922-1949.